>

FAQ

De ce aţi fi interesat de acest serviciu?


  • - indiferent că actionaţi în sfera publica sau privată,procesele de afaceri devin din ce în ce mai complexe şi mai importante.Cu timpul devin proiecte de anverură,se înmulţesc,se suprapun şi au termene limită tot mai apropiate,teancurile de hârtie cresc necontenit.Rătăciţi adesea documente importante şi nu găsiţi niciodată rapid ceea ce căutaţi.
  • - organizarea unui serviciu specializat în ordonarea şi gestionarea tuturor hârtiilor create în societatea dumneavoastră consumă timp/bani şi nu todeauna se motivează.
Noi punem la dispoziţia dvs un serviciu specializat la un cost fiabil; în general constituirea unui dosar costă mai puţin decât un biblioraft, iar spaţiul ocupat se reduce la 1/3 din volumul unui biblioraft.

Legea contabilităţii solicită arhivarea şi păstrarea timp de 10 ani după care distrugerea fără alte avize! De ce aceste cheltuieli?


  • - Aveţi dreptate,dar aceiaşi lege vă solicită 50 ani termen de păstrare pentru unele din documentele contabile, iar legea Arhivelor impune înregistrarea şi evidenţa tuturor documentelor, gruparea acestora pe probleme,inventarierea şi depozitarea.
Dacă doriţi să aveţi ordine în hârtii,să evitaţi conflictele şi să asiguraţi confidenţialitate unor informaţii, atunci aveţi nevoie de specialişti cu experienţă în managementul arhivistic care să lucreze pentru dvs.

De ce externalizarea arhivei?


  • -Datele şi informaţiile dvs, sunt cele mai importante "active" pe care le posedaţi.Conservarea acestora în condiţiile legii consumă timp şi spaţiu pentru orice societate. Aveţi oare loc de depozitare în localul dvs.? Merită această investiţie? Noi punem la dispoziţia dvs. spaţiul necesar de depozitare pentru un cost acceptabil (Exemplu:1 m cub de arhivă depozitată în sediul dvs. vă costă 360-1500 Euro/an şi este administrată intern, dar mai puţin de 100 Euro/an dacă subânchiriaţi spaţiu de la noi). Cu mai multă încredere, beneficiaţi de serviciile unei echipe disponibile şi experimentate, gaj al unei gestiuni optime a arhivei.


Unde vor pleca arhivele odată ridicate de SISAD?


  • - După ordonare şi inventariere arhiva va fi conservată în depozitul nostru specializat, în condiţii de deplină securitate (pază, acces, incendiu, temperatură, etc.)
Principiul este simplu, dvs. ne incredinţaţi dubla dvs. protejare: conservarea sigură a documentelor şi depozitarea acestora la un inalt grad de securitate, iar noi ne angajem in asigurarea acestor condiţii.

Ce garanţii furnizează SISAD la preluare şi transport?


  • - Toate mişcările sunt supuse unei duble verificari (la ridicare şi depozitare), iar inventarul, în dublu exemplar, este actualizat la fiecare preluare sau distrugere. Un exemplar vă este sistemic rezervat,noi arhivăm altul.
Conferim tuturor operaţiunilor un real interes juridic şi totală confidenţialitate; în timp ce arhivarul terţ nu răspunde, noi garantăm de la intrare/preluare în şarje a arhivei şi după această dată că nici o modificare nu intervine asupra conţinutului acesteia.