Despre Noi

S.C. SISAD srl


Infiinţată în anul 1999, devenind una din principalele firme specializate în ordonarea documentelor şi managementul acestora, depozitarea şi securitatea arhivelor.
Specialiştii noştri, atestaţi de Arhivele Naţionale, răspund pe deplin nevoii dumneavoastră privind ordonerea, gestionarea şi securitatea documentelor în conformitate cu principiul "FIECARE VEDE CE TREBUIE SĂ CUNOASCĂ" (NEED to KNOW). Întegul flux tehnologic este astfel gândit încât să optimizeze timpul de căutare a unui document şi să economisească bani şi spaţiu de depozitare.
Operaţiunile executate, funcţie de opţiunea dumneavoastră, asigură gruparea documentelor pe problematici şi termene de păstrare, îndosarierea acestora, inventarierea arhivei, selecţionarea dosarelor cu termen de păstrare expirat şi organizarea depozitării acestora în concordanţă cu principiile de securitate.
Asiguram totodată gestionarea întregului fond arhivistic pe microcalculator cu posibilitatea consultării informatizate a băncilor de date astfel create.
Este o practică comună realizarea de bak-uri complete a datelor de care dispuneţi,îndosariera şi depozitarea acestora în condiţii de securitate. Dacă facem o analiză a surselor de informare din orice domeniu de activitate, se constată că majoritatea informaţiilor există în documente pe hârtie, inclusuv documentele cu caracter legal contabil pe care legea impune să le pastraţi 10 ani Legal puteţi transfera arhiva dumneavoastră în alt depozit de arhivă. S.C. SISAD s.r.l. subânchiriază spaţiu depozitare arhivă, asigură securitate deplină documentelor (colecţiilor) dumneavoastră şi oferă soluţii eficiente din punct de vedere al costului. Asigurăm confidenţialitate deplină informaţiilor, inventarierea tuturor documentelor primite în depozit şi posibilitatea regăsirii/recuperării simple şi sigure.

Va propunem:


  • - soluţii deosebite de management a informaţiilor, ordonarea şi inventarierea acestora;
  • - mecanisme speciale de gestiune şi înregistrare a documentelor şi arhivei;
  • - organizarea si / sau actualizarea fluxului informaţional;
  • - protecţia documentelor la distrugere/rătacire din neglijenţă şi la dezastre;
  • - economie de spaţiu şi cost de administrare;
  • - reducerea încarcării angajaţilor cu efecte în eficientizarea rezolvării sarcinilor presante.